Kurstyp: Studieresa
Datum: Resa till London och sedan till Melton Borough i England den 27 april, studiebesök den 28 april, avslutande reflektion fram till lunch den 29 april
Kursavgift: 12 900 kr exkl moms

Priset är 12 900 kr exkl. moms. Läs mer om vad som ingår i priset i vår beskrivning av resan.
Antalet deltagare är max 12.

Plats: Melton Borough, England
Anmälan: Sista anmälningsdag är 20 mars 2020.

Studieresa till Melton Borough

Vi erbjuder en unik möjlighet att få ta del av en kommuns arbete med att förändra ledning och styrning utifrån systemsyn. Kommunen Melton Borough i England, har sedan ett antal år tillbaka arbetat med att förändra sitt sätt att tänka om hur verksamheter organiseras, leds och styrs för att nå bättre resultat. De har nu genomfört ett antal förändringar i linje med systemtänkandets principer och har fler på gång.

Exempel på verksamheter som har genomfört förändringar utifrån systemsyn:

 • Kommunens samhällsbyggnadsenhet och de tjänster som de arbetar med
 • Bostadsförmedling
 • Utskänkningstillstånd
 • Bostäder för hemlösa
 • Kundcenter och arbetet med att inhämta kunskap om och analysera all efterfrågan till kommunen
 • Digital ”Front end” med digitala arbetsflöden för vissa tjänster

Under studiebesöket kommer ni att få:

 • insyn i hur en kommun i en annan offentlig kontext försöker lösa samma typer av problem som ni har i Sverige.
 • prata med chefer i kommunledningen och få ta del av hur de leder och styr
 • prata med de som varit involverade i två stora förändringsarbeten: samhällsplanering respektive bostadsförmedling, samt ta del av analysen av inkommande samtal till hela kommunen
 • förstå designen bakom förbättringarna, metoden, lärandet och resultaten (utifrån systemtänkandet)
 • se den nya digitala ”front end” som har designats och detaljerna om hur förändringen har genomförts
 • möjlighet att reflektera och förstå vad som ligger bakom det ni ser samt vad det här skulle innebära för era organisationer
 • insikter som ni kan få användning av direkt när ni kommer hem

Vår guide på plats är John Mortimer, senior konsult som praktiserat systemtänkandets principer i förändringsarbeten under ca 15 års tid. John har också en blogg om arbetet i Melton: https://medium.com/@john.mortimer

Målgrupp: Högre chefer inom framförallt kommunal sektor

Siv Liedholm och Helene Ersson följer med på resan från Sverige.

Studieresa till England 27-29 april 2020

Kursanmälan - Studieresa till England

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang