Kurstyp: Digital kurs. Max antal deltagare: 12
Datum: Den 16/11, 14/12 under 2023 samt den 18/1, 22/2, 21/3 och den 18/4 under 2024.
Kursavgift: 25 000 kr exkl. moms per deltagare.
Plats: Via Zoom
Anmälan: Senast den 2 november

Fördjupningskurs – att arbeta utifrån systemsyn i praktiken 

Nu erbjuder vi en praktisk fördjupningskurs med handledning för dig som gått någon av våra kurser i systemsyn.

Syftet med fördjupningskursen är att träna på att praktisera systemsyn. Fördjupningskursen omfattar därför både praktiska exempel och träning genom handledning.

Vi träffas tre gånger under hösten och tre gånger under våren digitalt. Vid varje tillfälle behandlar vi ett tema tillsammans med en person som tillämpat systemsyn i praktiken, teman som ekonomi/budget, verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, juridik och intern kontroll/revision. Du kommer att få träffa mycket erfarna praktiker från svensk offentlig sektor. Utifrån verkliga problem och situationer visar vi hur det är möjligt att tänka utifrån systemsyn och förbättra verksamheten.

Vi resonerar och för dialog tillsammans utifrån de utmaningar som du har i det system du är verksam i.  Vi resonerar också om hur vi kan föra en dialog med politiken utifrån systemsyn. Dialogen kan till exempel handla om hur vi kan

  • hantera variation samtidigt som vi är rättssäkra
  • kan ha en flexibel budget men ändå ha en korrekt ekonomisk redovisning och ändamålsenlig uppföljning
  • utveckla kollektiv kompetens samtidigt som enskilda medarbetare motiveras att göra sitt bästa

Läs mer om kursen här: Fördjupningskurs Systemsyn i praktiken

Kursen kommer att hållas digitalt följande torsdagar mellan kl 13.30 – 16.30:

Den 16/11, 14/12 under 2023 samt den 18/1, 22/2, 21/3 och den 18/4 under 2024.

Samtalsledare är Åsa Swan, Åsa har arbetat som verksamhetsutvecklare och har mer än 25 års erfarenhet av arbete med individer och grupper i förändring utifrån systemsyn. Medverkar gör även Inger Sohlberg. Inger är mycket väl förtrogen med styrning och arbetsvillkor i offentlig verksamhet från olika ledningsnivåer.

Antalet deltagare är begränsat till max 12. Du kommer under kursperioden att ha full tillgång till vår digitala lärplattform Learnster där vi samlat mängder av artiklar, rapporter och filmer om systemsyn.

Varmt välkommen till en unik möjlighet att bygga kompetens och nätverk.

Har du några frågor eller funderingar så kontakta oss:

Inger Sohlberg, Åsa Swan och Siv Liedholm

Kursanmälan - Fördjupningskurs – att arbeta utifrån systemsyn i praktiken

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang