Kurstyp: Webbinarium
Datum: Förmiddagen den 12 oktober kl 9-11.30
Kursavgift: 990 kr exkl. moms. 10% rabatt om ni anmäler 3 eller fler deltagare.
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan: Senast den 10 oktober

Varför fungerar inte tillitsbaserad styrning?

Under de senaste 5 åren har vi pratat mycket om vikten av att införa en tillitsbaserad styrning för att komma till rätta med problemen som New Public Management skapat.
Många organisationer har gjort stora ansträngningar för att försöka förstå och börja använda principerna för tillitsbaserad styrning. Det har lett till att tillitsbaserad styrning i stor utsträckning har reducerats till en metod för delegerat arbetssätt.

John Mortimer kommer under webbinariet att beskriva tillitsbaserad styrning som ett av de mest missförstådda begreppen inom ledning och styrning på senare tid. Som ledare kan du inte tillföra tillit. Inte heller kan du säga till dina medarbetare att du nu har delegerat beslutsmandaten till dem och förvänta dig bättre resultat.

Tillit är en konsekvens av ledning och styrning och av hur systemet, verksamheten som helhet, är designat. Under webbinariet kommer John ge exempel på hur du kan skapa förutsättningar för tillitsfulla relationer som leder till en väl fungerande verksamhet.

John Mortimer, har arbetat med förändring i organisationer under mer än 20 år.
Han har varit en partner till Effektiv styrning sedan 2017 och haft uppdrag till flera svenska offentliga aktörer. Läs mer om John här.

Efter föreläsningspasset kommer Lennart Wittberg dela med sig av sina reflektioner. Därefter följer en öppen diskussion där vi tar upp frågeställningar om tillitsbaserad styrning.

Observera att föreläsningen och Lennarts reflektion är på engelska. Direkta frågor till John ställs på engelska men du kommer även kunna ställa frågor på svenska som sedan översätts.

Program den 12 oktober 2022:

9.00 – 9.15 Välkomna!
9.15 –10.15        The misunderstood concept of trust based management
John Mortimer, Improconsult Ltd
10.25 – 10.55 Kopplingen till styrning utifrån systemsyn,
Lennart Wittberg
10.55 – 11.25 Dialog och frågor
11.25 – 11.30 Avslutning

 

Vi kommer att använda Zoom som digital plattform. En länk kommer att skickas ut i bekräftelsen av anmälan samt ett par dagar innan seminariet.

Varmt välkommen till detta unika webbinarium!

Lennart Wittberg, Inger Sohlberg, Helene Ersson, Siv Liedholm och Åsa Swan

Kursanmälan - Webbinarium den 12 oktober ”Varför fungerar inte tillitsbaserad styrning?”

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang