Kurstyp: Webbinarium
Datum: Den 24 januari kl 9-11.30
Kursavgift: Kostnadsfritt (fyll enbart i organisation, förnamn, efternamn samt epostadress i anmälan nedan)
Plats: Zoom
Anmälan: Senast den 22 januari 2024

Ekonomistyrning utifrån systemsyn

Vad händer när en offentlig verksamhet driver systemsynbaserad verksamhetsutveckling men behöver förhålla sig till rådande modeller inom ekonomistyrning, verksamhetsplanering och uppföljning? Där antaganden om i morgon baseras på hur det såg ut i går? Där den årsvisa omfattande planeringsprocessen innefattar budgetering av minsta beståndsdel och där uppföljning är mer fokuserad på rapportering än lärande?  Där rådande modeller förstärker linje och stuprörstänk och motverkar tvärfunktionell styrning? Går det verkligen att förändra och göra skillnad?

Efter att ha djupat den frågan, vänt och vridit på alla perspektiv och tagit del av klok forskning och litteratur inom området beslöt vi oss för att försöka….

Det ledde fram en till en rad förändringar i styrningen, vissa mer radikala än andra, allt med fokus på att främja en systemorienterad utveckling, skapa ett lärande i organisationen och öka värdeskapandet för kund.

Sofia Lundgren, Avdelningschef Verksamhetsstyrning, Inköp och Logistik på Trafikverket, delar med sig av sin erfarenhet och ger tips om hur man kan förändra styrning och ekonomistyrning för att främja en systemsyn;

  • Behovet av en gemensam bild kring syftet med styrning
  • Hur mycket begränsar givna ramar?
  • Var finns den röda tråden?
  • Hur får vi till en mer flexibel, icke stuprörsbunden,  ekonomistyrning?
  • Hur får vi till ett lärande i organisationen, på riktigt?

Efter föreläsningspasset kommer Lennart Wittberg att reflektera över kopplingen till styrning utifrån systemsyn. Därefter reflekterar vi tillsammans med Sofia och Lennart om de frågor som dyker upp. Missa inte detta unika tillfälle!

Vi kommer att använda Zoom som digital plattform. En länk kommer att skickas ut med bekräftelsen samt på nytt ett par dagar innan.

Kursanmälan - Webbinarium den 24 januari ”Ekonomistyrning utifrån systemsyn”

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang