Kurstyp: Webinar
Datum: 26 januari 2022
Kursavgift: 995 kr exkl. moms Om ni anmäler 3 personer eller fler från samma organisation så får ni 10% rabatt!
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan: Senast den 21 januari 2022

Situationsanpassad budgetstyrning

Välkommen till ett seminarium som ger dig inblick i hur traditionell budgetstyrning hindrar kostnadseffektiv och ändamålsenlig offentlig verksamhet och arbetssätt som leder till tillit och effektivitet.

Traditionell budgetstyrning låser in rörliga resurser i fasta silostrukturer med bakåtblickande avvikelseanalyser och fokus på kontroll. Bristen på tillit förstärks när verksamheter försöker förhandla sig till mer resurser. Den som är duktig på förhandling och dessutom förbrukar allt den fått blir belönad för god planering och styrning. Den som inte förbrukar allt eller gör ”rätt saker” som kanske kostar lite mer blir bestraffad för bristande planering och ledning. När rådigheten över situationen är svår och samverkan med andra viktigt behöver denna typ av styrsystem förenklas och förändras.

Självklart ska det finnas en budget eftersom det står i lag, men hur processerna för planering, styrning och kontroll går till för att motivera till bra prestationer står det inget om. Här finns stor frihetsgrad att välja. Allt fler väljer aktivt att utveckla processerna för resursallokering, uppföljning och prognos samt sättet att styra med mål.

Under seminariet kommer Knut Fahlén utmana traditionell budgetstyrning och ge exempel på hur andra arbetar för att frigöra organisationers fulla potential. Knut arbetar sedan snart 20 år som managementkonsult på Ekan Management och har skrivit fyra böcker om dynamisk styrning som utmanar traditionell budgetstyrning baserat på command-and-control.

Efter Knuts pass kommer vi att reflektera över budgetens betydelse för styrningen och vad som händer om man förändrar sättet att styra med budget.

Missa inte detta tillfälle att få ta del av och diskutera vilka möjligheter utvecklad styrning kan leda till ökad effektivitet och tillit för offentlig sektor.

Program den 26 januari 2022:       

9.00 – 9.15 Välkomna!
9.15 –10.15        Situationsanpassad budgetstyrning
Knut Fahlén, Ekan Management AB
10.25 – 10.55 Kopplingen till övrig styrning och systemsyn,
Lennart Wittberg
10.55 – 11.25 Diskussioner i grupper och i plenum
11.25 – 11.30 Avslut

Knut Fahlén är managementkonsult på Ekan Management och har doktorerat i Företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har arbetat i såväl statlig, regional och kommunal verksamhet som för privata företag. Sedan 2009 har han aktivt deltagit i Beyond Budgeting RoundTable, ett internationellt nätverk som arbetar för att kritiskt utmana traditionell budgetstyrning. Han är författare av böckerna ”Beyond Budgeting i praktiken” (Liber, 2016), ”Dynamic Management Strategy” (BAS, 2018) och ”Situationsanpassad Ekonomi- och Verksamhetsstyrning – Tillit, effektivitet och styrning” (Komlitt, 2020). Knut är en uppskattad föreläsare och har erfarenhet från flera olika verksamhetsområden inom offentlig sektor.

Vi kommer att använda Zoom som digital plattform. En länk kommer att skickas ut ett par dagar innan seminariet och om du vill testa att Zoom funkar så hör av dig så ordnar vi ett sådant tillfälle.

Kostnaden för seminariet är 995 kr exkl. moms

OBS! Om ni anmäler 3 personer eller fler får ni 10% rabatt. Anmälan är bindande. 

Varmt välkommen till detta unika seminarium!

Lennart Wittberg, Inger Sohlberg, Helene Ersson, Siv Liedholm 

Kursanmälan - Webbseminarium den 26 januari på temat ”Situationsanpassad budgetstyrning”

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Faktureringsuppgifter

Deltagare

Tack av rang