Lars Stigendal

Lars Stigendal har i många år arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete i olika statliga myndigheter. Under 2000-talet var Lars verksam vid Statens Kvalitets- och kompetensråd samt Verket för förvaltningsutveckling där han bl.a var ansvarig för utvecklingsprogrammet Kvalitetsledning i staten. Han arbetade dessutom i flera olika projekt avseende processbaserad verksamhetstyrning i staten initierade av Finansdepartementet.
Tidigare arbetade han på dåvarande Riksskatteverket med kund- och processorientering i Skatteförvaltningen och Kronofogdemyndigheterna. Han har också arbetat i olika chefsbefattningar.

Lars har också medverkat som föreläsare i olika chefsutbildningsprogram samt hållit ett stort antal interna seminarier främst på statliga myndigheter men också i kommuner och landsting. Lars har tidigare bl.a. biträtt det regeringen tillsatta nationella rådet för innovation och kvalitet i offentlig sektor (SOU 2013:40) och var då huvudförfattare till rådets rapport Lean och systemsyn i stat och kommun (Innovationsrådet, SOU). Han har också medverkat som expert i Kvalitetsmässans arbete med att utse Sveriges modernaste myndighet. Lars är författare till boken ”Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor”.

Kontaktuppgifter:
E-post Lars@Stigendal.se
Mobil: 0709-60 37 53