Böcker och artiklar

Är du nyfiken på och vill läsa mer om lednings- och styrningsfrågor i en offentlig kontext?

Här hittar du tips om läsvärda böcker och artiklar.

Vår syn på styrning

”Vår syn på styrning” förklarar systemsyn i styrningen på ett enkelt sätt

Läs mer
Artiklar om ledning och styrning

Vill du läsa tidigare publicerade artiklar, Tankar om styrning?

Läs mer
Idéskriften ”Effektivare verksamhet genom verksamhetsnära ledning och styrning”
Läs mer
Boken ”Strategiskt tänkande – konsten att förstå och förändra”
Läs mer
Boken ”Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor”
Läs mer