Böcker och artiklar

Är du nyfiken på och vill läsa mer om lednings- och styrningsfrågor i en offentlig kontext?

Här hittar du tips om läsvärda böcker och artiklar.

Vår syn på effektivitet

”Vår syn på effektivitet” är ett White Paper där vi ger vår syn på vad effektivitet handlar om utifrån en systemsyn.

Läs mer
Boken ”Förnya offentlig sektor. Igen! En onödig bok om något nödvändigt.

En mycket intressant och praktisk bok om hur offentlig sektor kan förnya sig och åstadkomma så mycket mer för pengarna.

Läs mer
Vår syn på styrning

”Vår syn på styrning” förklarar systemsyn i styrningen på ett enkelt sätt

Läs mer
Artiklar om ledning och styrning

Vill du läsa tidigare publicerade artiklar, Tankar om styrning?

Läs mer
Idéskriften ”Effektivare verksamhet genom verksamhetsnära ledning och styrning”
Läs mer
Boken ”Strategiskt tänkande – konsten att förstå och förändra”
Läs mer
Boken ”Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor”
Läs mer