Lennart Wittberg, Cogitem AB

Lennart Wittberg är fristående författare, föreläsare och rådgivare. Han har i många år arbetat som strateg på Skatteverket och där bidragit till att förvandla verket till en av Sveriges mest framgångsrika och uppskattade myndigheter. Lennarts erfarenheter omfattar bland annat kulturförändring, digitalisering, utveckling av verksamhetsmodeller, tjänstelogik, styrning och organisation samt strategisk planering.

Lennarts främsta styrkor handlar om viljan och förmågan att se helheten och att kunna se relevanta mönster med ett multidisciplinärt perspektiv. En vanlig kommentar är ”Lennart ser saker som andra inte ser”.

Lennart är författare till böckerna ”Strategiskt tänkande” samt ”Förnya offentlig sektor. Igen”.

Kontaktuppgifter:
E-post: lennart.wittberg@effektivstyrning.se

Mobil:079-304 90 25