Lennart Wittberg, Cogitem AB

Lennart Wittberg är fristående författare, föreläsare och rådgivare. Han har i många år arbetat som strateg på Skatteverket och där bidragit till att förvandla verket till en av Sveriges mest framgångsrika och uppskattade myndigheter. Lennarts erfarenheter omfattar bland annat kulturförändring, digitalisering, utveckling av verksamhetsmodeller, tjänstelogik, styrning och organisation samt strategisk planering. I februari 2019 kom boken ”Strategiskt tänkande – Konsten att förstå och förändra”. Läs mer här!

Kontaktuppgifter:
E-post: lennart.wittberg@effektivstyrning.se

Mobil:079-304 90 25