Magnus Gunnarsson, Kronofogden

Magnus har lång erfarenhet av intern styrning och kontroll i staten, både från regeringskansliet, Ekonomistyrningsverket och flera myndigheter. Magnus har stor erfarenhet att utveckla processen för planering och uppföljning. Magnus är en inspirerande och engagerande utbildare. Han har bland annat varit kursansvarig för ESV:s controllerutbildning och Utvecklingsprogram för planering och uppföljning. Han har även deltagit i tillitsnätverkets arbete. Han har bakgrund som rådgivare, kursledare och från linjeroller som myndighetshandläggare och verksamhetscontroller.