Lennart Wittberg, juni 2023

Makten över tiden

Vem har makt över din tid? Hur viktig är din organisations tid? Synen på tid och vems tid som räknas kan säga en hel del om hur tankemodellerna i en verksamhet egentligen ser ut. Talar ni i din organisation om att utgå från kundens behov men låter kunden vänta därför att ni tycker att ni har viktigare saker att göra? Sitter medarbetare och väntar när chefer inte håller avtalade tider? Det är sant att vi alla har lika mycket tid till förfogande, men det är förmodligen också sant att all tid inte är likvärdig. Detta riskerar att göra våra verksamheter mindre effektiva.

 

Nr 78 Makten över tiden (juni 2023)