Martin Lagerström

Vill du lära dig leda och styra på nya, erkända och mycket bättre sätt så att det ger utmärkta och mätbara resultat, dvs. för dig själv, andra och hela din verksamhet? Martin har lång erfarenhet när det gäller att hjälpa ledningsgrupper och chefer att uppnå detta i praktiken. Han har också använt de faktabaserade metoder han lär ut till andra själv med utmärkta resultat. Både som chef (10 år) senior managementkonsult (6 år), elitidrott (Svensk mästare), och för att må och prestera bättre i livet.

För några konkreta exempel på resultat som andra har uppnått genom Martin´s stöd, se https://www.acq5.com/magazines/8_8632?page=36,  eller klicka på länken  https://lnkd.in/gXqRq2D(klicka på Martin´s namn och gå till sista sidan).  Vill du ha några mer detaljerade exempel på konkreta resultat, som även är kopplat till tillitsbaserad styrning i praktiken, se nedan.

  • Avdelningschef, ledningsgrupp och chefer som beskriver varför, vad, hur, i vilken ordning och vilka resultat de uppnått, dvs. för sig själva, andra och verksamheten. Se pdf.
  • Generaldirektör, ledningsgrupp och chefer, som beskriver varför, vad, hur, i vilken ordning och vilka resultat de uppnått, dvs. för sig själva, andra och verksamheten. Se pdf.

Den bakomliggande principen för Martin´s stöd är ”Som du leder dig själv, leder du dina medarbetare. Som du leder dina medarbetare, leder du grupper. Som du leder grupper, leder du team. Som du leder team, leder du hela verksamheter och organisationer. Det är som länkarna i en kedja. Det hänger ihop”.  Det finns fem anledningar till att Martins stöd ger utmärkta resultat för alla dessa länkar och för hela kedjan.

De strategier och praktiska metoder (know-how) som ingår i hans stöd uppfyller fem mycket höga krav för att leda sig själv, andra så att det hänger ihop med syfte, mål, uppdrag mm för hela verksamheten, dvs. de är

1. forsknings- / faktabaserade
2. utgör best practice inom varje område (leda  sig själv, andra och hela verksamheten)
3. är praktiskt att använda
4. omfattande till både bredd och djup
5. systembaserade

Vad, hur och i vilken ordning dessa fem saker görs är anledningen till att andra har uppnått så pass goda och mätbara resultat, dvs. för sig själva, andra och hela verksamheten.

Martin har även en teoretisk och praktisk plattform av högsta kvalitet till både bredd och djup, dvs. när det gäller att hjälpa ledningsgrupper och chefer att uppnå utmärkta resultat. Den innehåller även metoder för att mäta effekterna av rätt saker på rätt sätt. Se bifogad pdf:

MartinLagerströmUtbildningarCertifieringar202010

Mailadress: martin_lagerstrom@hotmail.com

Rekommendationer om Martins arbete:

RecommendationDirectorGeneralforMartin Lagerström

RekommendationMartinLagerströmAvdChefCarolaMånsson202002

Martin har även vunnit flera utmärkelser för sitt stöd till organisationer, ledningsgrupper och chefer – både nationellt och internationellt.  Den gemensamma anledningen till att han vunnit dessa utmärkelser (motiveringar från både jury och chefer) är de goda resultat som andra har uppnått  (dvs. för sig själva, andra och hela verksamheten) via hans stöd, dvs de har lärt sig leda och styra på nya, erkända och bättre sätt.  För några exempel

Han är även en frekvent anlitad talare och projektledare vid internationella konferenser, som arrangeras av Eurostat, OECD, UNWTO, EFTA och UNECE under de senaste 18 åren.