Mätsystem för en bättre verksamhet

– att utveckla mätsystem som gör skillnad!

 • Har du funderat över om era mätningar och rapporter hjälper er att förstå och förbättra verksamheten eller om de är slöseri med tid och pengar?
 • Upplever du att ni fastnar i en diskussion om avvikelser och detaljer i uppföljningen och därmed missar helheten?
 • Känner ni er vilsna i att utveckla mätsystem som går hand i hand med tillitsbaserad styrning?

Känner du igen dig i frågorna ovan så är detta kursen för dig
Om ni känner er igen i frågeställningarna ovan är det här kursen för er! Syftet med kursen är att stärka er förmåga att kunna utveckla mätsystem med utgångspunkt från verksamhetens syfte, logik och karaktär så att mätsystemet hjälper er att förbättra verksamheten och skapa bättre resultat.

Kursen ger dig teoretisk och praktisk kompetens
Målet med kursen är att ni som deltagare ska få ökad kunskap om hur mätningar påverkar resultaten (=värde för kund, kostnader, arbetsmiljö) i en komplex verksamhet samt om betydelsen av att förstå och synliggöra variation.

Kursen ger dig vägledning om hur du utformar ett mätsystem som bidrar till bättre resultat
Vi vet att det inte finns någon hemlig formel som alltid leder till bra mätsystem. Att bygga ett ändamålsenligt mätsystem kräver en djupare förståelse av verksamheten som ett system. Kursen kommer bidra till att ni kommer se på mätningar på ett nytt sätt. Du kommer att få praktiska tips om hur du kan belysa konsekvenserna av nuvarande mätsystem och hur du kan utforma ett mätsystem och forum för dialog som bidrar till lärande och utveckling samt tillitsfulla relationer.

Delar av innehållet

 • Introduktion och historik om mätsystem
 • Myter om mätsystem – varför kan man inte lita på de resultat som redovisas?
 • Vikten av att utgå från verksamhetens syfte och förståelse för verksamheten som ett system vid utformning av mätsystem och resultatuppföljning
 • Vikten av att förstå och synliggöra variation
 • Synen på mätningar och användning av mätningar samt konsekvenser för relationer och ansvar
 • Att förändra och utveckla ett mätsystem i en komplex verksamhet
 • Den avgörande dialogen, sammanhanget och omdömet

Vi skräddarsyr kursen till dina behov, utmaningar mm
Inför kursen träffas vi för att få en förståelse för er verksamhet, ert nuvarande mätsystem och er historik.  Vi anpassar därefter kursen utifrån vad som är speciellt viktigt utifrån er kontext.
Under de första 2 dagarna varvar vi teori, exempel och dilemmaövningar. Du får en hemuppgift att arbeta med innan vi ses igen. Under de mellanliggande veckorna erbjuder vi  stöd i form av 2–3 kortare avstämningsmöten på Skype eller Zoom.Vid den avslutande träffen kommer vi fokusera på era frågor samt på förändring av mätsystemet och utveckling av en uppföljningsdialog som skapar handlingskraft till förbättringar.

Kursen riktar sig till chefer, controllers, verksamhetsutvecklare och stabspersoner
Kursen riktar sig till dig som arbetar med planering, uppföljning och utvärdering i rollen som chef, controller, verksamhetsutvecklare eller inom en stabsfunktion. Det är en fördel om även personer som arbetar med er verksamhetsstatistik deltar.

Kursen är den enda i sitt slag som utgår från en evidensbaserad och praktisk systemsyn
Det som gör denna kurs till den enda i sitt slag är att den utgår från en systemsyn och har erfarna lärare som är praktiker med djup kunskap om offentlig sektor och som samtidigt är väl förankrade i forskningen. Kursen bygger på hur det ser ut i verkligheten och inte på teoretiska modeller om hur det borde se ut. Detta gör att du får en god teoretisk kunskap som är praktiskt användbar.

Tid och plats: Kursen omfattar 2 dagar samt en halv dags uppföljning. Ni ordnar med en lämplig lokal och vi kommer överens om tidpunkt och tider för kursdagarna.  

Pris:  175 000 kronor exklusive moms (11 700 kronor per person vid 15 deltagare)
Vi rekommenderar att gruppen är maximalt 15 personer för att få ut så mycket som möjligt av övningar och diskussioner.

Vad som ingår i priset

 • I priset ingår förutom kursdagarna att vi inför kursen har ett avstämningsmöte med er samt tar del av relevanta dokument.
 • Vi kommer överens om vilka delar som är speciellt viktiga för er att lägga tid på under kursen och vilka exempel från er verksamhet som kan vara relevanta att ta upp.
 • Inför uppföljningsdagen har vi ett 2-3 digitala avstämningsmöten för att ge stöd i att komma igång med att utveckla mätsystemet på hemmaplan.

Resor för kursledarna tillkommer. Fakturering sker i anslutning till kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. 

Kursdokumentation: All kursdokumentation samt ytterligare kursmaterial i form av artiklar, filmlänkar mm kommer att finnas tillgänglig för er via vår digitala lärplattformen Learnster.

Läs mer om kursledarna:

Siv Liedholm,

Helene Ersson

Martin Lagerström

Ladda ner kursbeskrivningen: Mätsystem för en bättre verksamhet