Lennart Wittberg, september  2023

Mer negativt tänkande behövs 

Vi är sedan länge översköljda av budskap om vikten av att tänka positivt och att alla negativa tankar och kritik helst inte bör finnas. Men detta ensidiga fokus på positivt tänkande gör oss mer rädda och gör oss till sämre tänkare. Vi människor är ibland glada och ibland ledsna. Verkligheten består av både positiva och negativa saker. Förnekelse är sällan en bra strategi. Systemtänkande handlar om att försöka se världen, sådan den nu är. Realism förutsätter att vi kan tänka både positivt och negativt. Vi behöver balans och tydlighet kräver kontraster. 

Budskapet här är alltså inte att vi ska tänka negativt i stället för positivt, men att vi måste tänka negativt också. 

Nr 80 Negativt tänkande (sep 2023)