Lennart Wittberg – maj 2022

Metaforer och liknelser i styrningen

Om hur döda elefanter och röda trådar styr vårt tänkande

Metaforer och liknelser hjälper oss i vårt tänkande. Att tänka i bilder kan göra det enklare att förstå en komplex värld. Bilderna kan leda till att vi förstår mer, men eftersom bilderna påverkar vårt tänkande kan de också leda till att vi förstår mindre.  Vi behöver kritiskt granska de metaforer och liknelser vi använder för att förstå styrning av komplexa verksamheter och vid behov uppdatera våra tankemodeller. Hur vi tänker och förstår vår omvärld påverkar hur vi gör. Att reflektera över sitt eget tänkande är därför en mycket praktisk åtgärd för att påverka det konkreta görandet.