Öppet seminarium om ”Myndighetsutövning för ett bättre samhälle”

Går det att kombinera en effektiv och rättssäker myndighetsutövning med att främja tillväxt och ett hållbart samhälle? Ja, är det enkla svaret. Tillväxt & Tillsyn har i många år arbetat med detta och visat hur en effektiv tillsyn och annan myndighetsutövning kan göras utan att det offentliga blir en motståndare till ett gott och hållbart företagsklimat.

Vi lyssnar på och för dialog med Daniel Eek från Tillväxt & Tillsyn om hur detta har gjorts och kan göras med hjälp av praktiska exempel. Vi kopplar ihop det med styrningsfrågor och en systemsyn.

Effektiv styrning inleder nu ett samarbete med Tillväxt & Tillsyn. Vi har en gemensam syn på att offentlig sektor kan bli både bättre och billigare med andra arbetssätt och annan styrning baserat på en systemsyn. Vi ser att vi tillsammans kan bli ett ännu mer slagkraftigt alternativ för att hjälpa offentlig sektor att skapa ännu mer samhällsnytta. Vi berättar mer under seminariet.

Missa inte detta unika tillfälle att få samtala om hur myndighetsutövning kan ske utifrån en systemsyn.

Seminariet kommer ske digitalt via Zoom. Anmäl via länken nedan.

Öppet seminarium den 20 oktober om ”Myndighetshandläggning för ett bättre samhälle”