Annelie Ringbro – november 2022

När syftet får styra

En berättelse från Timrå kommun

Efter ett politiskt beslut i kommunen och med ett gemensamt syfte, ”Vägen till hållbar egen försörjning”, påbörjade tre verksamheter en gemensam resa. En resa om ett strategiskt utvecklingsarbete med målsättningen att öka helhetssynen och med individen i fokus jobba över verksamhetsgränser för att nå inkludering i samhällslivet och egen försörjning.

De tre verksamheterna inom Enheten för hållbar försörjning är Försörjningsstöd, Kompetenscenter och Arbetsarenan. Viktiga utgångspunkter har varit att jobba tillitsbaserat med handlingsfrihet samt utifrån ett systemperspektiv med individen i fokus där med förebyggande insatser i ett sammanhang har varit centralt. Detta är Timrås berättelse från verkligheten.


Följ med på ett digitalt studiebesök till Enheten för hållbar försörjning. där de berättar om hur de arbetar.