Nyheter

Vi vill bidra till att utveckla en styrning som ökar systemeffektiviteten i samhället.

De olika livssituationer som vi människor behöver hantera innebär ofta många möten med offentliga organisationer. När organisationerna leds och styrs som fristående enheter uppstår systemfel eftersom verkligheten är komplex och medarbetare med olika kompetenser och som tillhör olika organisationer behöver arbeta tillsammans för att hjälpa människor att lösa uppkomna situationer. Systemeffektiviteten blir låg eftersom styrningen är designad för att skapa organisatorisk effektivitet.

Vill du veta mer, har en idé om ett seminarium eller behöver ett bollplank i styrningsfrågor? Kontakta oss gärna! Nedan kan du läsa om vad som händer via oss just nu.

Tankar om styrning – september 2022

Vad är det för lagar och normsystem som påverkar styrning och granskning och på vilka grunder utkrävs ansvar?

Läs mer
Årets stora nätverksträff den 10 nov 2022

Årets stora nätverksträff har temat ”Systemsyn i praktiken”. Vi utlovar intressanta föreläsningar och mycket mingel. Varmt välkommen!

Läs mer
Webbinarium med John Mortimer den 12 oktober 2022

Ett webbinarium med John Mortimer om varför inte tillitsbaserad styrning fungerar i praktiken.

Läs mer
Tankar om styrning – augusti 2022

Hur kan vi veta om vi är effektiva om vi inte vet vad syftet är?

Läs mer
Tankar om styrning – juni 2022

Var är lösningen? Om vårt febrila sökande efter de exakta svaren och varför det är fruktlöst

Läs mer
Vår syn på effektivitet

”Vår syn på effektivitet” är ett White Paper där vi ger vår syn på vad effektivitet handlar om utifrån en systemsyn.

Läs mer
Vår syn på styrning

Vi har skrivit ner vår syn på styrning i en lättläst skrift. Ladda ner den och sprid den gärna till andra!

Läs mer