Nyheter

Vi vill bidra till att utveckla en styrning som ökar systemeffektiviteten i samhället.

De olika livssituationer som vi människor behöver hantera innebär ofta många möten med offentliga organisationer. När organisationerna leds och styrs som fristående enheter uppstår systemfel eftersom verkligheten är komplex och medarbetare med olika kompetenser och som tillhör olika organisationer behöver arbeta tillsammans för att hjälpa människor att lösa uppkomna situationer. Systemeffektiviteten blir låg eftersom styrningen är designad för att skapa organisatorisk effektivitet.

Vill du veta mer, har en idé om ett seminarium eller behöver ett bollplank i styrningsfrågor? Kontakta oss gärna! Nedan kan du läsa om vad som händer via oss just nu.

Tankar om styrning – januari 2023

Kvalitet skapas genom relationer i en komplex verksamhet, inte genom processer och rutiner.

 

Läs mer
Webbinarium med Erik Nilsson den 15 mars

Ett webbinarium med Erik Nilsson om demokrati och styrning.

Läs mer
Webbinarium med Susanna Alexius den 8 februari

Ett webbinarium med Susanna Alexius om samverkan i komplexitet

Läs mer
Tankar om styrning – december 2022

Om vikten av att zooma ut och ta det lugnt

Läs mer
Vår syn på effektivitet

”Vår syn på effektivitet” är ett White Paper där vi ger vår syn på vad effektivitet handlar om utifrån en systemsyn.

Läs mer
Vår syn på styrning

Vi har skrivit ner vår syn på styrning i en lättläst skrift. Ladda ner den och sprid den gärna till andra!

Läs mer