Nytt större kursutbud

Under våren 2020 breddar vi kursutbudet väsentligt. Vi kommer att köra en 2-dagars kurs ”Bättre styrning för en bättre verksamhet” i Sundsvall och i Jönköping. I Stockholm kommer vi att erbjuda tre nya kurser.

  • Kursen ”Mätsystem för en bättre verksamhet”  där vi lägger stort fokus på att förstå variation, mäta rätt saker och utforma en dialog som leder till lärande och bygger tillit.
  • Kursen ”Strategisk styrning” om styrning av komplexa verksamheter, en kurs som vänder sig till högre chefer i offentlig sektor
  • Kursen ”Framtidens organisation och vägen dit”, en kurs om styrning och organisationsutveckling i tänkandets framkant med sikte på framtiden

Läs mer under fliken ”Utbildningar”.