Effektiv styrning – er partner för

 

kompetensutveckling och

 

lärande om ledning och styrning

 

utifrån systemsyn

Om oss

Effektiv styrning är en plattform för kurser, seminarier och nätverkande för lärande om styrning som utgår från en systemsyn. Vi ger förutsättningar för deltagare att utmana sitt sätt att tänka om effektiv ledning och styrning och vi erbjuder en resursstruktur för utbyte av kunskap och erfarenheter om systembaserad styrning i praktiken.

Effektiv styrning drivs av Siv Liedholm i samarbete med Lennart Wittberg, Helene Ersson och Inger Sohlberg. Förutom oss så föreläser ytterligare ett antal experter på våra kurser. Effektiv styrning startades av Lars Stigendal och Siv Liedholm år 2010 och har sedan dess ordnat öppna och anpassade utbildningar och hållit föreläsningar för 1000-tals deltagare från svensk offentlig sektor.

Vi har en vision om att utveckla styrningen av, och inom, offentlig sektor i syfte att bidra till väl fungerande offentliga tjänster som lever upp till medborgarnas krav och behov på ett sätt som är värdigt, respektfullt och kostnadseffektivt. Det är en spännande utmaning som vi bara kan klara många tillsammans. Vi behöver vara modiga och börja praktisera systemsyn vilket innebär att förstå och förbättra verksamheter som system. Vi behöver dessutom berätta för andra om det arbete som görs för att skapa nyfikenhet om vilken potential som finns i att förändra ledning och styrning.

Vår ambition är att skicka ett nyhetsbrev till nätverket Effektiv styrning ca 10 gånger per år. Vill du skriva en text eller ge oss tips på områden att ta upp, hör gärna av dig!

Kontakta oss:
Siv Liedholm
siv.liedholm@effektivstyrning.se
Mobil: 076-765 01 00

Lennart Wittberg
lennart.wittberg@effektivstyrning.se
Mobil:079-304 90 25

Helene Ersson
helene.ersson@effektivstyrning.se
Mobil:070-316 00 78

Inger Sohlberg
inger.sohlberg@effektivstyrning.se
Mobil: 070-817 20 04

Åsa Swan
asa.swan@effektivstyrning.se

Mobil: 070-543 12 13