Effektiv styrning

 

synsätt

Vårt syfte

Vårt syfte är att hjälpa offentlig sektor att utvecklas så att medborgarna kan få bättre tjänster till lägre kostnad.

Detta är möjligt genom att se och förstå offentlig sektor som komplexa system.

Vad vi arbetar med

Vi arbetar med komplexa samhällsfrågor och verksamheter utifrån en systemsyn. Systemsyn är ingen metod som kan implementeras, det är ett sätt att tänka.

Det handlar om att utgå från verkligheten, sådan den nu är. Verkligheten är komplex och styrningen behöver ha detta som utgångspunkt.

 

Vi är annorlunda

Vår drivkraft är att göra nytta.  Vi kompromissar inte vad gäller vår integritet eller seriositet.

Vi säljer inte metoder och strävar inte heller efter att säga det kunden vill höra. Vi lyssnar och lär och kan därmed anpassa stödet efter varje unika kunds behov och förutsättningar.

Partners i Effektiv styrning

Vi är i nuläget fem partners i Effektiv styrning. Utifrån behov och situation arbetar vi tillsammans i olika konstellationer för att kunna bidra med mesta möjliga nytta.

Vi har även samarbeten med andra organisationer och utvecklar nätverk för att konsekvent arbeta mot vårt syfte att hjälpa offentlig sektor att utvecklas så att medborgarna kan få bättre tjänster till lägre kostnad.

Välkommen att kontakta oss!

Några av våra samarbetspartners

 

Ulrika Schelwander