Våra samarbetspartners

Vi har ett närmare samarbete med följande partners:

Genom att kombinera våra kompetenser kan vi ge våra kunder ännu bättre stöd i att förnya sin styrning och ledning baserat på en systemsyn.