Om strategier och dess roll i styrningen

  • Alla vill vara strategiska, men hur är man det egentligen?
  • Vad är en strategi? En plan, inriktning, målbild eller något annat? Är den till för att visa upp ett snyggt dokument eller för att göra skillnad?
  • Var platsar en strategi i styrningen? Behövs strategier?
  • Hur kan man göra för att ta fram en strategi som gör nytta?

I dagens organisationer finns det många strateger, men få verkligt genomtänkta strategier. Det är lätt att sätta rubriken ”Strategi” på ett dokument, men betydligt svårare att se och göra relevanta strategiska vägval.

Genom denna utbildning får du lära dig vad en strategi egentligen är, eller borde vara för att göra verklig nytta i organisationen. Genom att förstå strategibegreppet, historiskt och i nutid, blir det mer begripligt och användbart. En genomtänkt strategi med tydliga vägval kan underlätta betydligt för en organisation att gå samlat åt ett gemensamt håll. Däremot skapar mer floskeltyngda och ogenomtänkta strategier endast förvirring i organisationen och gör därmed mer skada än nytta.

Med en kombination av teori och många praktiska exempel med förslag på arbetssätt kommer du att få nya insikter om varför en bra strategi behövs och hur en sådan kan tas fram. Vi visar att strategiarbete inte handlar om att tillämpa allehanda modeller och metoder, utan att det handlar om styrning av verksamheten. Rätt använt blir strategin ett värdefullt och nödvändigt komplement till syfte och mål.

Innehåll

  • Strategibegreppets härkomst och utveckling
  • Hur man kan se på vad en strategi är, eller bör vara, för något
  • Vikten av att identifiera och göra strategiska vägval
  • Strategi som funktion, snarare än som dokument
  • Konkreta tips, förslag och exempel

Målgrupp: Chefer, strateger, verksamhetsutvecklare, controllers och andra intresserade.

Huvudföreläsare: Lennart Wittberg

Kostnad: 25 000 kr exkl. moms för en 2-timmars webbaserad föreläsning. Max antal deltagare: 20

Kontaktuppgifter:

Lennart Wittberg, lennart.wittberg@effektivstyrning.se

Siv Liedholm, siv.liedholm@effektivstyrning.se