Personlig Tränare

för stöd i ledning och styrning

  • Känner du att du behöver få tillgång till någon som ger dig stöd i frågor som rör ledning och styrning?
  • Någon som utmanar dig och ger dig möjligheter att träna på att utveckla en styrning som leder till att verksamheter utvecklas och förbättras?
  • Är du beredd att prova någonting nytt?

Inom ramen för lärplattformen Effektiv styrning (www.effektivstyrning.se) ger vi nu möjlighet att abonnera på tjänsten ”Personlig träning för stöd i ledning och styrning”.
Du väljer om du vill abonnera på ett brons-, silver eller guldkort! Kortet gäller i 12 månader.

Bronskortet
Abonnemanget omfattar 2 möten hos dig där vi under det första mötet går igenom var du och din verksamhet står i lednings- och styrningsfrågorna och vilken förflyttning som är önskvärd. Vi kommer överens om vad som är viktigast och gör en anpassad plan för hur du och din verksamhet vill använda ditt träningskort. Under året har vi ett Skypemöte varje månad (10 gånger under året) där vi bollar aktuella frågor och du har möjlighet att få utmaningar i form av ”övningar” att jobba med till nästa gång.  Vi avslutar sedan året med att göra en uppföljning om vad som har hänt.

Silverkortet
Abonnemanget omfattar 4 möten hos dig där vi under det första mötet går igenom var du och din verksamhet står i lednings- och styrningsfrågorna och vilken förflyttning som är önskvärd. Vi kommer överens om vad som är viktigast och gör en anpassad plan för hur du och din verksamhet vill använda ditt träningskort. Hur vill du nyttja mötestillfällena? Vi kan exempelvis fördjupa oss i någon specifik frågeställning i en workshop för en större grupp, träna genom olika dilemmaövningar, träna på att förstå verksamheter som system och se konsekvenserna för ledning och styrning.

Under året har vi ett Skypemöte varannan vecka (ca 20 gånger under året) där vi bollar aktuella frågor och du har möjlighet att få utmaningar i form av ”övningar” att jobba med till nästa gång.  Vi avslutar sedan året med att göra en uppföljning om vad som har hänt. Silverkortet ger dig tillgång till 2 personliga tränare.

Guldkortet
Abonnemanget omfattar 6 möten hos dig där vi under det första mötet går igenom var du och din verksamhet står i lednings- och styrningsfrågorna och vilken förflyttning som är önskvärd. Vi kommer överens om vad som är viktigast och gör en anpassad plan för hur du och din verksamhet vill använda ditt träningskort. Hur vill du nyttja mötestillfällena? Vi kan exempelvis fördjupa oss i någon specifik frågeställning i en workshop för en större grupp, träna genom olika dilemmaövningar, träna på att förstå verksamheter som system och se konsekvenserna för ledning och styrning. Vi kan också konkret arbeta med att hitta bättre mätetal och utforma forum för dialog och lärande.

Under året har vi ett Skypemöte varannan vecka (ca 20 gånger under året) där vi bollar aktuella frågor och du har möjlighet att få utmaningar i form av ”övningar” att jobba med till nästa gång.  Du har fri tillgång till din personliga tränare och övriga experter/personliga tränare i Effektiv styrning för att ställa frågor. Genom Guldkortet får du prioritet att nå oss via mail och telefon med kort varsel. Vi avslutar sedan året med att göra en uppföljning om vad som har hänt.

Målgrupp: Du som vill utveckla din förmåga att leda och styra verksamheter som system för att nå bättre resultat.
Du väljer själv din primära personliga tränare –  kontakta någon av oss så kan vi prata om vilka behov du har och föreslå ett alternativ! Du får då också möjlighet att få en bättre uppfattning om vad den här tjänsten kan ge dig!

Kostnad:
Bronskortet: 50 000 kr ex moms per år.
Reskostnader tillkommer.

Silverkortet: 100 000 kr ex moms per år.
Reskostnader tillkommer.

Guldkortet: 150 000 kr ex moms per år
Reskostnader tillkommer.

Personliga tränare:

Lennart Wittberg, Helene Ersson, Inger Sohlberg , Martin Lagerström och Siv Liedholm

Här kan du ladda ner mer information om erbjudandet: Personlig tränare i ledning och styrning