Öppet seminarium om ”Mål och Resultatstyrning av komplex verksamhet”

Vi har bjudit in Susaanna Alexius, docent i företagsekonomi  för att prata på temat ”Går det att styra komplex verksamhet mot mål- och resultat?”

Läs mer och anmäl dig här!