Siv Liedholm, Effektiv styrning Sverige AB

Siv Liedholm är senior verksamhetskonsult, utbildare och bollplank i lednings- och styrningsfrågor. Siv har mer än femton års erfarenhet som konsult och projektledare men har även haft linjeroller som ekonomichef och kvalitetschef inom både privat och offentlig sektor. Siv har arbetat som processledare vid flera förändringsarbeten med systemsyn samt utbildat och föreläst om systemsyn under drygt 10 år. Siv har ett speciellt intresse för utveckling av mätsystem som bidrar till lärande och förbättringar av verksamheten. Exempel på myndigheter där Siv arbetat i längre uppdrag är CSN, Migrationsverket, Transportstyrelsen, Polisen och samordningsförbundet VärNa. Siv har ett stort engagemang för att förändra ledning och styrning i offentlig sektor och är en av grundarna till lärplattformen Effektiv styrning.

Kontaktuppgifter:
E-post: siv.liedholm@effektivstyrning.se
Mobil: 076-765 01 00