Siv Liedholm, Effektiv styrning Sverige AB /Kvadrat Stockholm

Siv Liedholm är senior verksamhetstkonsult och arbetar med utveckling av tjänsteorganisationer utifrån ett systemsynsätt vilket innebär att förändra ledning och styrning för att få bestående resultatförbättringar i form av nöjdare kunder, bättre arbetsmiljö och bättre användning av befintliga resurser. Siv har mer än femton års erfarenhet som konsult och projektledare men har även haft linjeroller som ekonomichef och kvalitetschef inom både privat och offentlig sektor. Siv har spetskompetens inom området mätsystem som stödjer systembaserad ledning och styrning.

Siv har arbetat som process- och förändringsledare vid flera förändringsarbeten med systemsyn samt utbildat och föreläst om systemsyn under drygt 10 år. Exempel på myndigheter där Siv arbetat i längre uppdrag är CSN, Migrationsverket, Transportstyrelsen och Polisen. Siv föreläser regelbundet på ekonomichefsutbildningen som arrangeras av FARs akademi.
Siv är ansluten till konsultbolaget Kvadrat.

Kontaktuppgifter:
E-post: siv.liedholm@effektivstyrning.se
Mobil: 076-765 01 00