Skräddarsydda kurser och stöd

Vi erbjuder fler olika typer av skräddarsydda kurser och föreläsningar:

  • Kurser som bygger på systemsyn med fokus på er verksamhet. Idéer och inspiration kan ni hämta från vår öppna kurs och från beskrivningarna nedan
  • Föreläsningar på specifika teman (tillitsbaserad styrning, mål mm) som knyter an till er verksamhet

Dessutom erbjuder vi flera olika typer av skräddarsytt stöd för att förstå din verksamhet som ett system och förnya styrningen för att skapa större samhällsnytta.

  • Rådgivning/ träning i att förstå, styra och leda verksamheten som ett komplext system för att nå bättre resultat. Individuellt eller till ledningsgrupper, beredningsgrupper och styrelser.
  • Genomförande av olika typer av uppdrag för att förstå verksamheten som ett system och utveckla en styrning som bygger på tjänstelogik och systemsyn för att uppnå större samhällsnytta.
  • Processtöd för att skapa lärandegrupper utifrån fakta om verksamheten (mätningar som kopplar till medborgaren). Genom att lära tillsammans skapas tillitsfulla relationer.
Att navigera som konsult i offentlig sektor

En anpassad kurs för konsulter som arbetar på uppdrag åt offentlig sektor.

Läs mer
Om strategier och dess roll i styrningen

Alla vill vara strategiska, men hur är man det egentligen? Vad är en strategi och och hur kan man ta fram en strategi som gör nytta? Lennart Wittberg, en av Sveriges mest kunniga inom området föreläser, utbildar och vägleder om strategiskt arbete.

Läs mer
Systemanalys

Är du nyfiken på systemtänkande? Men är du osäker på vad det kan innebära för din organisation? Vi kan göra en övergripande systemanalys som hjälper dig.

Läs mer
Föreläsning ”Agil styrning med ekosystemsyn = hållbar utveckling?”

Agilitet – modeord eller floskel? Eller är det så att lättrörlighet, flexibilitet och distribuerad makt hjälper oss att komma framåt när komplexiteten ökar? Och vad händer när vi kombinerar det med en ekosystemsyn?

Läs mer
Introduktionsföreläsning om systemsyn i styrningen

Önskar du en introduktion till systemsyn i styrningen? Vi ger en föreläsning som förklarar vad systemsyn är och varför synsättet är intressant,

Läs mer
Utbildning ”Att hantera komplexitet”

Nyfiken på hur man styr och förändrar i komplex verksamhet?  Vi ger en utbildning som ger insikt.

Läs mer
Att styra med systemsyn för kommuner

En anpassad kurs för ledningsgrupper, politiker och andra inom kommunsektorn som vill lära sig mer om att styra utifrån systemsyn och hur det kan leda till effektivare verksamhet

Läs mer
Mätsystem för en bättre verksamhet

En anpassad kurs för organisationer som vill utveckla mätsystem som bidrar till lärande och utveckling

Läs mer
Att införa systemsyn i praktiken

En anpassad kurs för chefer, strateger, controllers och verksamhetsutvecklare om att införa systemsyn i praktiken.

Läs mer
Framtidens styrning

En anpassad kurs för ledningsgrupper och verksamhetsplanerare om styrning och organisationsutveckling i framkant.

Läs mer
Konsten att sätta mål

En anpassad kurs för ledningsgrupper och verksamhetsplanerare om att formulera mål.

Läs mer
Strategisk styrning

En anpassad kurs för ledningsgrupper inom offentlig sektor om styrning av komplexa verksamheter

Läs mer
Föreläsning ”Tillitsbaserad styrning i praktiken”

Arbetar ni med tillitsbaserad styrning? Vi ger en föreläsning som synar och förklarar.

Läs mer
Prata med oss om styrning!

Prata styrning med oss helt kostnadsfritt!

Läs mer
PT – Personlig träning i ledning och styrning

Känner du att du behöver få tillgång till någon som ger dig stöd i frågor som rör ledning och styrning? Prova vår tjänst Personlig Träning!

Läs mer