Skräddarsydda utbildningar

Vi erbjuder fler olika typer av skräddarsydda kurser utifrån era behov.

 • Behöver ni få en gemensam kunskapsplattform om hur man styr i en verklighet som präglas av komplexitet och förändring? Kursförslag:
  • Att hantera komplexitet
  • Att styra med systemsyn
 • Behöver ni fördjupad kunskap om mål, strategier, planering och uppföljning? Kursförslag:
  • Strategisk styrning
  • Mätsystem för en lärande uppföljning
 • Eller en fördjupad förståelse om systemsyn, tjänstelogik och systemeffektivitet i praktiken? Kursförslag:
  • Tankemodeller som formar framtidens styrning
  • Att förändra styrningen från grunden

Effektiv styrning är ett nätverk av seniora konsulter som alla har god erfarenhet av offentlig sektor och som är väl förankrade i forskningen om styrning av komplex offentlig tjänsteverksamhet. Det innebär att vi har en god förmåga att förstå ert sammanhang och applicera tankemodeller som bygger på systemsyn till er organisations unika förusättningar. Det gör oss helt unika på marknaden.

Vi har tagit fram och genomfört utbildningar i ledning och styrning till många myndigheter, region och kommuner och vi har mycket goda referenser.

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer.

Siv Liedholm

Lennart Wittberg

Välkommen att höra av dig!