Mikael Strömberg – april 2023

Hänge dig inte åt rädslan

– sluta se över dina processer!

En hörnsten i de flesta förbättringsmodeller är att arbeta processinriktat – ett arbete som börjar med en processkartläggning.  Om alla följer en processbeskrivning blir resultatet rätt och lika för alla, honnörsord inom offentlig sektor. På köpet kan chefer visa att de har koll på processerna och att de tar ansvar för verksamheten. Processkartläggning och processbeskrivningar har därmed blivit synonymt med kontroll. Men behöver det vara så?

Nej, inte om man ser dem som ett ständigt pågående samtal och ett lärande. Lärande innebär emellertid att vi behöver erkänna att vi inte vet allt på förhand eller vi kanske gjort ”fel” tidigare vilket är tabu inom dagens organisationer. Vill vi gå från en kontrollerande till en lärande användning av processkartläggningar och beskrivningar behöver organisationens strukturer och belöningssystem ändras.