Lennart Wittberg – december 2022

Steget bakåt är vägen framåt

Om vikten av att zooma ut och ta det lugnt

Möter du komplexa utmaningar, svåra frågor och enorma krav? Ska världsproblemen helst lösas innan fredag kl 15.00? Då är det naturligt att du upplever stress och press. Risken är då att du börjar springa ännu fortare, fyller kalendern med ännu fler möten och lägger till ytterligare action points samt att du uppmanar andra att ”leverera mera”.

Konstigt nog verkar det ju inte fungera… Prova då att göra precis tvärtom. Ta ett steg bakåt, överblicka läget och ta det lugnt. Se vad som leder till att syftet uppnås och vad som inte gör det. Gör mindre och uppnå mer.