Lennart Wittberg – oktober 2021

Strategier och dess roll i styrningen – del 2

De flesta organisationer har strategier av olika slag som en del av sin styrning. Men vad är en strategi egentligen? Fyller de någon funktion förutom att mallen för styrmodeller anger att de borde finnas? I denna Tankar om styrning ger vi vår syn på strategier och deras roll i styrningen. Detta är den andra artikeln av två om detta ämne.