Studieresa till England den 27-29 april 2020

Under ledning av vår samarbetspartner John Mortimer får vi möjlighet att besöka kommunen Melton Borough i England. Kommunen har sedan ett antal år tillbaka arbetat med att förändra sitt sätt att tänka om hur verksamheter organiseras, leds och styrs för att nå bättre resultat. De har genomfört ett antal förändringar i linje med systemtänkandets principer och har fler på gång. Vi får möjlighet att träffa högre chefer och medarbetare och höra dem berätta om sitt förändringsarbete. John Mortimer är vår guide och håller i en avslutande genomgång och reflektion för att ni ska få med er så mycket praktiskt som möjligt med er hem till Sverige. Resan går av stapeln den 27-29 april 2020.

Ladda ner beskrivningen av resan och anmäl dig under ”Utbildningar”.

Studieresa till England 27-29 april 2020