Lennart Wittberg skriver i månadens tankar om styning om

Styrning och funktionell dumhet

Fredagen den 31 januari bjöd vi in Mats Alvesson, professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Det blev ett välbesökt evenemang där Mats pratade på temat ”styrning och funktionell dumhet”. I månadens tankar om styrning summerar Lennart Wittberg reflektioner och kommentarer från dagen inklusive deltagarnas diskussioner.

Frågan är hur funktionell dumhet kan motarbetas och hur systemsyn kan utgöra ett alternativ. Läs mer här: Nr 41 Feb 2020 Funktionell dumhet och styrning

Är du intresserad av ”dumhetsimmunisering eller -bekämpning”? Hör av dig i så fall! Vi har fortsatt kontakt med Mats Alvesson i de här frågorna och det kan bli aktuellt med ytterligare träffar i ett mindre format!