Lennart Wittberg – augusti 2022

Syftet avgör vad som är effektivt

Hur kan vi veta om vi är effektiva om vi inte vet vad syftet är?

Den 25 augusti 2022 ordnade Effektiv styrning ett seminarium om effektivitet med utgångspunkt i dokumentet ”Vår syn på effektivitet”. Effektiv styrning presenterade sin syn och sedan lämnade Elina Backlund Arab (ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland) och Andreaz Strömgren (Kommunchef i Timrå) sina synpunkter på detta. Deltagarna deltog också i diskussionen. Diskussionen kom mycket att kretsa kring syftet. Syftet med en verksamhet avgör vad som är effektivt. Det fanns en enighet kring detta som en utgångspunkt, med diskussionen visade också på att det kan vara nyttigt att problematisera detta påstående. Det kan ofta finnas flera konkurrerande syften och olika aktörer är kanske inte heller överens om vilka syften det finns. Hur kan då syftet hjälpa oss att bli mer effektiva?