Syftet ger motivation och goda resultat

Alla organisationer vill ha engagerade och motiverade medarbetare. Inom offentlig sektor finns goda möjligheter till detta eftersom uppdragen handlar om samhällsnytta och om att hjälpa enskilda individer och företag. Att göra nytta är motiverande i sig och om man är motiverad gör man större nytta. Men det är då viktigt att nyttan, eller syftet, hamnar i förgrunden och att organisationen tar detta på största allvar.

Nr 54 Syftet ger motivation och goda resultat april 2021