Är du nyfiken på systemtänkande? 

Men är du osäker på vad det kan innebära för din organisation? Vi kan göra en övergripande systemanalys som hjälper dig.

Många talar idag om systemtänkande och systemsyn. Men kan det egentligen göra någon skillnad i er verksamhet? Hur skulle det gå till? Vad kan vinsterna vara? Låt oss göra en systemanalys som på övergripande nivå pekar ut var hävstängerna till förbättring kan finnas i just er verksamhet. Ni får konkreta förslag och rekommendationer på vad ni skulle kunna gå vidare med. Systemanalysen blir på så sätt ett utmärkt underlag i ert verksamhets-planeringsarbete.

Det vi gör i en systemanalys är att genom faktainsamling se vilka förutsättningar det finns att applicera ett systemsynsätt i er verksamhet och vad det skulle kunna innebära. Vi talar om vad vi hittat och hur vi ser på möjligheterna att bedriva en betydligt bättre verksamhet. Ni avgör sedan om och hur ni vill gå vidare. Våra rekommendationer handlar om er verksamhet, inte om att sälja in ytterligare tjänster (att vi sedan kan hjälpa till vid en eventuell fortsättning är en helt fristående fråga).

Det vi erbjuder är följande:

 • Vi analyserar styrande dokument som ni förser oss med (ju mer desto bättre)
 • Vi analyserar den uppföljningsinformation och data om verksamheten som ni vill dela med er av
 • Vi genomför 3-5 intervjuer med nyckelpersoner som ni väljer ut
 • Vi sammanställer våra iakttagelser i en rapport som beskriver:
  • Förutsättningar för att tillämpa systemsyn i er verksamhet
  • Hävstänger till förbättringar och möjliga vinster
  • Tänkbara åtgärder på kort och lång sikt
  • Övriga iakttagelser
 • Vi håller en presentation för er och resonerar om vad vi sett

Effektiv styrning består av ett nätverk av seniora konsulter som alla har god erfarenhet av offentlig sektor och som är väl förankrade i forskningen om styrning av komplex offentlig tjänsteverksamhet. Det innebär att vi har en god förmåga att förstå ert sammanhang och applicera tankemodeller som bygger på systemsyn till er organisations unika förusättningar. Det gör oss helt unika på marknaden.

Läs mer: Systemanalys

Praktiska upplysningar

Tid och plats: Systemanalysen genomförs på distans via digital kommunikation (Skype, Teams eller Zoom).

Vi gör upp en plan för arbetet tillsammans med er. Genomförandetiden beror mycket på tillgång till information och intervjupersoner men räkna med att en systemanalys kan göras på 2-3 veckor.

Pris: Fast pris 60 000 kr exkl moms. Fakturering i efterskott. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer.

Siv Liedholm, siv.liedholm@effektivstyrning.se.

Välkommen att höra av dig!