Systemanalys

Om att tillämpa systemsyn i praktiken

Vi kan hjälpa er att se på er egen verksamhet med systemsyn. Vår helt unika och alltid skräddarsydda tjänst kommer att ge er nya perspektiv och insikter om hur verksamheten egentligen fungerar.

Ett sätt att beskriva den analys eller studie som vi gör är att det blir som att hålla upp en spegel framför er verksamhet. Ni får en bättre bild av verkligheten och insikt om de faktiska orsakerna bakom de problem som finns.

Alla organisationer är olika, alla verksamheter är olika och sammanhangen är olika. Våra systemanalyser blir därför också väldigt olika. Vi följer inte en given metod eller mall utan vi utgår från syftet med verksamheten och den avgränsning vi kommer överens om.

Avgörande krav och förutsättningar:

  • Resultatet av analysen kan bli något annat än vad du tror. Det behöver finnas en beredskap i organisationen att ta emot resultatet, hur det än ser ut.
  • Vi börjar alltid med ett möte för att berätta om vad en sådan här analys innebär och då ser vi om det finns förutsättningar för att genomföra den.
  • Vårt råd är alltså ”Vill ni inte se och förstå verkligheten, ska ni inte fråga”. Vår ambition är att vara så ärliga och transparenta som möjligt.

Läs mer om systemanalysen och ett exempel med fast pris här:

Systemanalys

Citat från en förvaltningschef  ”Den bästa utredning jag någonsin fått av en konsult”.

Omdömen vi fick av chefer i en verksamhet som omfattar flera huvudmän: ”Ärlig, saklig och rakt på sak utan krusiduller”,  ”Det är förlösande att ni har kunnat uttrycka er så rättframt och klarspråkligt”. Organisationerna använder nu systemanalysen som beslutsunderlag för att förändra gränssnittet mellan sig och skapa bättre förutsättningar för den gemensamma verksamheten.

Välkommen att höra av dig så kan vi berätta mer om vad en systemanalys innebär.

Siv Liedholm,  Lennart Wittberg