Lennart Wittberg

Systemsyn bortom det rationella

Systemsyn handlar framför allt om ett förhållningssätt som låter oss se och förstå mer av verkligheten, sådan den nu är. Detta betyder att systemsyn inte talar om hur världen borde fungera, den har endast ambitionen att låta oss förstå mer av hur den faktiskt fungerar. Systemsyn är mer beskrivande än föreskrivande.

Därför är inte systemsyn en metod eller ett verktyg som säger ”Gör så här”, även om vi människor kanske längtar efter det enkla och det rationella som löser alla våra problem. Systemsyn handlar snarare om att genomskåda vår jakt på det rationella och vår självbild om att vi är rationella, eller i varje fall att vi borde vara det. När vi ser och förstår mer av hur vi faktiskt agerar, kan vi också lättare välja vad vi vill göra.

Nr 84 Systemsyn bortom rationaliteten jan 2024