Helene Ersson skriver om

Systemsyn i praktiken – Att organisera hemtjänst

Med hjälp av berättelsen om Esther så får vi inblick i hur en kommun har börjat arbeta på ett annat sätt i hemtjänsten. Berättelsen är ett bra exempel på hur systemsyn kan se ut i praktiken. Utvecklingsarbetet är i full gång och om du vill veta mer så kontakta Helene direkt.

Läs månadens Tankar om styrning här:

Nr 43 Systemsyn i praktiken – att organisera hemtjänst