Inger Sohlberg

Organisation är inte liktydigt med verksamhet

Styrning av och i offentliga verksamheter handlar nästan uteslutande om organisationsstyrning trots att en organisation inte är liktydigt med en verksamhet. Organisationsstyrning handlar om att fördela finansiella medel, sätta mål, utforma strategier, verksamhetsplaner, riktlinjer, yrkesroller etcetera för att uppnå uppdragsgivarens krav på organisationen.

Att den här styrningen leder till administration som tar resurser från verksamheterna är väl känt vid det här laget, men alltmer uppmärksammas också att organisationsstyrningen får negativa konsekvenser för den verksamhet organisationen finns till för att utföra.

Allt fler frågar sig: Vad får vi egentligen för skattepengarna? Administration eller samhällsnytta?

Nr 57 Organisation och verksamhet är inte samma sak