Lennart Wittberg

Om att följa regler och bryta mot lagen

Är systematiskt kvalitetsarbete likamed att upprätta dokument som beskriver allt man gör? Eller handlar det om att lära sig förstå och hantera olika situationer och kunna hantera dessa utifrån delade värderingar och ett tydligt syfte? Lennart beskriver varför vi genom att följa detaljerade regler kan hamna i ett läge där vi bryter mot lagen.

Läs månadens Tankar om styrning här:

Nr 46 Augusti 2020 Om att följa regler och bryta mot lagen