Lars Stigendal skriver i månadens tankar om styning på temat:

Om systemfel i styrningen av offentlig sektor

Med exempel från boken ”De effektiva. En bok om varför välfärdens medarbetare går sönder” skriver Lasse om de allvarliga systemfel som finns i styrningen och hur ett alltför snävt och kortsiktigt ekonomiskt tänkande i offentlig sektor bidrar till ineffektivitet i helheten. Ansvaret för att det ser ut som det gör vilar tungt på våra politiker, men också på regeringskansliet med sin oförmåga till systemtänkande och systembaserad styrning.

Läs artikeln och återkoppla gärna hur det här relaterar till den verksamhet som du befinner dig i.

Nr 40 Jan 2020 Om systemfel i offentlig sektor