Siv Liedholm – januari 2023

Styrning för kvalitet i en komplex verksamhet

Exempel från socialtjänsten

Vi får ofta höra att det finns ett stort behov av att förbättra kvaliteten inom socialtjänstens område. Men är svaret systematisk kvalitetsutveckling med hjälp av IT-lösningar och ledningssystem? Leder det verkligen till bättre kvalitet för de som verksamheten är till för? Eller leder det bara till trygghet för de som leder och styr verksamheten? Och högre kostnader…