Lennart Wittberg

Systemtänkandets grunder

– En kort beskrivning av systemtänkande i sin enklaste form

Begreppet systemtänkande börjar användas allt mer. Men vad är det för något egentligen? Hur kan jag tänka i system? Juni månads Tankar om styrning ger en kort och övergripande introduktion till systemtänkandets grunder. En beskrivning där vi tar oss friheten att förenkla för att visa att det inte behöver vara svårt.

Systemtänkandet erbjuder nya perspektiv som gör det möjligt att se nya eller bättre sätt att bidra med nytta till en lägre kostnad. Har du råd att inte tänka i system?

Nr 56 Systemtänkandets grunder juni 2021