Lennart Wittberg skriver om

På väg mot en ny tid

Coronakrisen är tragisk på många sätt, med bland annat dödsfall, sjukdom, arbetslöshet, fallande inkomster och konkurser. Offentlig sektor ställs inför stora utmaningar som kräver nya arbetssätt och ett helt annat samarbete. Kan krisen skynda på behovet att ändra tankemodeller för styrningen av offentlig sektor? Vågar vi ? Vågar vi låta bli?

Läs månadens Tankar om styrning här:

Nr 44 Maj 2020 På väg mot en ny tid