Johan Quist:

Angående placeringen av en regeringsnära utvecklingsmiljö

Hur kan det komma sig att idén om en regeringsnära utvecklingsmiljö som är vanlig i många andra länder inte har fått fäste inom det svenska Regeringskansliet? Många har påpekat avsaknaden av strategiska angreppssätt för ökad samordning. Brister har påtalats och olika lösningar har målats upp. Vi är många som genom åren stått utanför Regeringskansliet och kastat in en jättefin och rolig boll med tillhörande uppmaning: ”Hej därinne. Den här skulle vara bra för er att leka med!” Det dröjer dock inte länge innan bollen kommer farande ut igen. Hur kan det komma sig?

Läs månadens tankar som styrning av Johan Quist!

Nr 38 Placeringen av en regeringsnara utvecklingsmiljo

Länk till forskningsrapporten ”Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö”, Tillitsdelegationen