Lennart Wittberg

Det är inte mitt fel!

– hur vi har blivit besatta av fel fråga

Offentlig sektor lägger stor vikt vid ansvarsutkrävande. Detta är en viktig del av New Public Management. Syftet är gott, man vill att människor ska ta ansvar. Men eftersom det är ett så starkt fokus på ansvarsutkrävande tyder det på att utgångsläget är ett antagande om att människor inte vill ta ansvar. Det behöver styras och pressas fram.

Men tänk om denna starka press inte fungerar? Tänk om den leder till det motsatta? Att människor försöker undvika ansvar i stället? Då behöver väl synen på ansvarsutkrävandet förändras, liksom vilka antaganden man gör om människors vilja och förmåga till att ta ansvar.

I november månads Tankar om styrning resonerar Lennart Wittberg om detta utifrån några aktuella händelser.