Lennart Wittberg:

Vem är det som kör egentligen?
– Om styrning av komplexa verksamheter

 

”Vem är det som kör egentligen?” ”Det är ju jag som kör.”

Denna konversation från Kalle Anka på julafton är det många som känner igen och kan relatera till. Chefen kanske tror att hen kör, men i själva verket är det mer omständigheterna som styr. Många chefer jag har träffat verkar dock vara medvetna om hur lite de egentligen kan påverka. Vanligare är att medarbetare och andra aktörer utanför organisationen tror att chefen kör. En illusion som när den delas av många blir till en upplevd verklighet som chefen blir bedömd utifrån och därför försöker leva upp till. Illusionen förstärks därmed och alla blir dess fångar.

Läs mer i oktober månads nyhetsbrev.

Nr 37 Vem ar det som kor egentligen