Tillitsbaserad styrning i praktiken

 en kurs som synar och förklarar

Tillitsbaserad styrning ses som ett alternativ till New Public Management och ska leda till högre effektivitet och bättre värde för kund genom att professionerna får ett större utrymme. Men hur fungerar detta och hur gör man?

Vem som helst kan läsa Tillitsdelegationens rapporter. Vi tar det ett steg längre. Vi lägger ihop forskning om tillit och kontroll med forskning om styrning och kombinerar med praktisk erfarenhet av styrning och förändringsarbete.

Kursen ger deltagarna en översiktlig förståelse av vad tillit betyder i ett styrningsperspektiv. Syftet är att deltagarna ska få en ökad kunskap om vilken roll tillit spelar i en organisation och hur den kan öka. Kursen omfattar bland annat:

•Beskrivningar och förklaringar av tillitsbegreppet
•Hur tillit uppstår och förstörs
•Hur styrningen kan bidra till ökad tillit
•Tillit som en del i en mer effektiv styrning
•Tillit i praktiken

Kursen består av presentationer och diskussioner. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor och problematisera påståenden. Alla våra lärare har omfattande praktisk erfarenhet och är väl förankrade i relevant forskning.

Kostnad: 25 000 kr för en webbföreläsning om 2 timmar. Max antal deltagare: 20

Huvudföreläsare är Lennart Wittberg.

Kontaktuppgifter:

Lennart Wittberg (lennart.wittberg@effektivstyrning.se)

Siv Liedholm (siv.liedholm@effektivstyrning.se)