Transito är en mötesplats för samtal om framtiden riktad till ledare och beslutsfattare inom skola och utbildning.

Effektiv styrning är stolta medarrangörer för höstens Transitodag den 1 oktober.

Här presenteras och diskuteras trender, förändringsscenarier och de konsekvenser de kan ha för skola och utbildning.  Även om det är svårt att göra bedömningar om framtiden är det helt säkert att framtiden blir annorlunda än nutiden. En ny tid som ställer nya krav på både styrning och ledarskap. Tillsammans med andra ledare inom skolan får du diskutera hur din verksamhet påverkas. Vi kommer att väva ihop inspirationspass med tid för reflektion mellan dig och dina kollegor.

Konferensen är kostnadsfri, men för bokingar som inte utnyttjas debiteras 250 kr i administrationsavgift. Men antalet platser är begränsade.

Datum: Torsdag den 1 oktober
Tid: 08:30- 11:30
Plats: Digitalt. Länk till Zoom-konferens skickas efter anmälan.
Anmälan före: Torsdag den 24 september

Länk till anmälan