Att hantera komplexitet

Känner du dig överväldigad av verksamhetens komplexitet? Hur kan man få till en fungerande styrning? Hur kan man förändra något?

Vi ger dig råd och förståelse under en halv dags utbildning. 

  • Komplexa verksamheter är genuint svåra att styra och förändra. Även när alla vill väl. Varför är det så?
  • Bör man se komplexitet som ett problem eller som en möjlighet? Eller både och?
  • Är det sant att vår värld blir allt mer komplex? Varför i så fall?
  • Går det att förhålla sig till denna komplexitet på ett praktiskt användbart sätt?

Det vanliga sättet att hantera komplexitet är att försöka bryta ner allt i mindre delar som går att hantera. Men det fungerar inte. Marknaden översvämmas av metoder, modeller och verktyg som lovat att allt blir enkelt om man bara följer de föreskrivna stegen. Men det finns inga övertygande bevis för att de håller vad de lovar. Så hur gör man?

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till hur styrning och förändring fungerar i komplexitet. Vi förklarar vad komplexitet är och varför det är viktigt att förstå skillnaden mellan komplexitet och komplicerat för att kunna styra och förändra.

Målet med utbildningen är att du som åhörare ska få nya insikter som du kan ta med dig i din organisation. Insikter som hjälper dig att öka din förståelse, och därmed din förmåga att styra och förändra.

Utbildningens innehåll

  • Skillnaden mellan komplext och komplicerat
  • Utvecklingen av komplexitet i dagens värld
  • Komplexitet som problem och som möjliggörare
  • Att förhålla sig till osäkerhet, risk och komplexitet vid beslutsfattande
  • Navigera i olika beslutssituationer med hjälp av ramverket Cynefin
  • Praktiska övningar och gruppdiskussioner

Läs mer: Att hantera komplexitet

Målgrupp: Chefer, strateger, verksamhetsutvecklare och alla andra som vill lära sig mer om hur styrning och förändring kan hanteras i en komplex värld.

Tid och plats:  Detta är en introduktionsutbildning på en halv dag. Den går utmärkt att köra digitalt. Vi använder oss av Zoom. Vill du att vi kommer till en plats som ni ordnar går det naturligtvis utmärkt.

Kostnad: 45 000 kr exkl moms (motsvarar 1 800 kr per person vid 25 deltagare). Eventuella kostnader för resor och logi tillkommer. Fakturering i efterskott. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Kontaktuppgifter:

Lennart Wittberg (info@effektivstyrning.se)

Anna Lundbergh (anna@alundbergh.com)