Vi erbjuder många olika kurser som bygger på systemsyn. Kurserna som du hittar här är 2-timmars moduler som lätt kan avropas.

Föreslå gärna andra moduler som du gärna ser i vårt kursutbud!

Essential Agile@Scale – Modern organisations- och affärsagilitet

En kurs om hur man expanderar den Agila strategin från det enskilda utvecklarteamet till hela organisationen.

Läs mer
Essential Agile – Modern Agil strategi

En kurs om vad det Agila egentligen innebär samt till vilken grad det är generellt användbart dvs. utöver mjukvaruutveckling.

Läs mer
Om strategier och dess roll i styrningen

En kurs om vad en strategi egentligen är och hur kan ta fram en strategi som gör nytta.

Läs mer
Introduktion systemsyn

En kurs som ger en dig en översiktlig introduktion till systemsyn och dess praktiska konsekvenser.

Läs mer
Tillitsbaserad styrning i praktiken

Arbetar ni med tillitsbaserad styrning? Den här kursen ger dig en förståelse av vad tillit betyder i ett styrningsperspektiv.

Läs mer