Utredningar och analyser

Önskar du få hjälp med en utredning eller analys av en verksamhet utifrån en systemsyn? Våra kunder är ofta i en situation då politiker har gett verksamheten i uppdrag att genomföra en utredning eller analys för att hitta möjliga effektiviseringar. Vi genomför uppdragen utifrån en systemsyn vilket innebär att vi ser på verksamheten som ett komplext system.

Ett system kan beskrivas som ”delar som samverkar mot ett gemensamt syfte” . Det är syftet som avgör effektiviteten och ändamålsenligheten i systemet. Syftet är därför den naturliga utgångspunkten i uppdraget. Detta syfte och det system som studeras behöver sedan förstås i sin unika kontext genom en kvantitativ och kvalitativ analys.

Detta betyder att våra studier och genomlysningar inte följer en förutbestämd mall och att vi inte endast tittar på formella strukturer. Vår ambition är att utgå från verkligheten, sådan den nu är, och komma med förslag och rekommendationer som kan vara till nytta för verksamheten. Oavsett vad det nu kan vara.

Välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer!

Helene Ersson, Siv Liedholm, Lennart Wittberg